+420 733 183 221

Školení jeřábníků

Poskytneme i Vám odborné školicí činnosti v oblasti zdvihacích zařízení. Naše společnost je předním poskytovatelem služeb v oboru zdvihací techniky a jeřábů. Ucelenou nabídku pak doplňujeme i o odborné školicí činnosti pro veškerou manipulační techniku a školení jeřábníků. Zaškolíme jeřábníky, vazače, obsluhovatele, dozorce, regálové zakladače či provozní techniky zdvihacích zařízení a zodpovědné osoby zdvihacích zařízení. Po absolvování kurzu je samozřejmostí vystavení příslušného oprávnění pro manipulaci se zdvihacím zařízením (např. jeřábnický průkaz, vazačský průkaz, osvědčení o absolvování školení apod.).

Díky svému dlouholetému působení na trhu můžeme veškerá školení opřít o vlastních dlouholetou zkušenost v oboru a podtrhnout nutnost využívání kvalitního technického zázemí profesionálním týmem pracovníků. Pouze dobře proškolený zaměstnanec dokáže využít veškeré možnosti a výhody kvalitního zařízení a podat maximální výkon. Školení jeřábníků kromě zvýšení výkonu předchází i úrazům a nesprávnému užití stroje. Jakákoli neodborná manipulace s jeřábem nebo libovolným zdvihacím zařízením vede k poruchám a dalším nákladům.

Zajistíme odborné školicí činnosti pro manipulační techniku, školení jeřábníků

  • Školení jeřábníků = osob zodpovědných za správné ovládání jeřábu v souladu s pokyny výrobce jeřábu: Po absolvování školení jeřábníků obdržíte jeřábnický průkaz, který opravňuje jeho držitele vykonávat jeřábnické práce na stroji uvedené třídy.
  • Školení vazačů = osob zodpovědných za bezpečné uvázání břemene a jeho následnou přepravu jeřábem nebo jiným zdvihacím zařízením: Po absolvování školení vazačů obdržíte vazačský průkaz.
  • Zaškolení obsluhovatele manipulační techniky
  • Školení dozorců regálových zakladačů
  • Zaškolení provozní techniky zdvihacích zařízení
  • Zaškolení zodpovědných osob zdvihacích zařízení (provozních techniků), pracovníků všech profesí dle vyhlášky č. 50/78 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice

 

Třídy jeřábů

Třída O zdvihadla, jeřáby s ručním pohonem, mostové jeřáby, portálové jeřáby, konzolové jeřáby, sloupové jeřáby s kočkou nebo kladkostrojem ovládané ze země
Třída A mostové jeřáby, portálové jeřáby, konzolové jeřáby, sloupové jeřáby, jeřáby s kočkou nebo kladkostrojem ovládané z koše, kabiny nebo pomocí dálkového ovládání
Třída AS mostové jeřáby speciální, např. formovací, sázecí, licí, stripovací a klešťové jeřáby
Třída B sloupové jeřáby, derikové jeřáby, portálové jeřáby s výložníkem
Třída C kolejové jeřáby a železniční výložníkové jeřáby
Třída D mobilní jeřáby
Třída N nakládací jeřáby, hydraulické ruky
Třída S technologické manipulátory, jeřábové příslušenství stavebních strojů, vysokozdvižných vozíků
Třída E plovoucí jeřáby
Třída F lanové jeřáby

Jaké jsou podmínky absolvování školení jeřábníků a vazačů?

  • Uchazeč o jeřábnický nebo vazačský průkaz musí být starší 18 let.
  • Pro účast na školení jeřábníků nebo vazačů je nutné potvrzení zdravotní způsobilosti.
  • Každý účastník školení jeřábníků nebo vazačů vyplní přihlášku na kurz.
  • V případě přezkoušení donese účastník také jeřábnický průkaz.

Naše společnost se v rámci svého oboru podnikání pohybuje na trhu již od roku 1991. Od této doby úspěšně plní veškeré své zakázky nejen díky kvalitnímu technickému zázemí, ale také díky profesionálnímu týmu pracovníků. Profesionální úroveň nabízených školení pak společnost JOKR – montáže s.r.o. může prokázat mezinárodním certifikátem ČSN EN ISO 9001:2009.

Využijte našich zkušeností a zaškolíme i Vaše jeřábníky a další pracovníky!

Ucelená nabídka produktů a služeb souvisejících se zdvihací technikou

Kromě školení jeřábníků nabízíme také komplexní služby v oblasti zdvihacích zařízení. Přesvědčíme vás, že školení jeřábníků bude vždy vycházet z našich dlouholetých zkušeností jak z obsluhy těchto zařízení, tak i všech souvisejících činností. Zabýváme se nejen dodávkou a montáží zdvihací techniky, ale k předmětům naší činnosti patří také profesionální revize zdvihacích zařízení, revize jeřábů a opravy jeřábů a v neposlední řadě máme odborníky i na projektovou dokumentaci a výpočty z oblasti zdvihací techniky.


Kvalita našich služeb pro zdvihací zařízení, jeřáby, uchopovací prostředky, ale i v oblasti revize jeřábů a zdvihacích zařízení a školení v oblasti zdvihacích zařízení je pravidelně kontrolována mezinárodním certifikátem ČSN EN ISO 9001:2009.

Budeme se těšit na Vaše dotazy, nápady a připomínky...

Odesláním požadavku souhlasíte se zpracováním osobních údajů.