+420 733 183 221

O firmě

Založení a vznik podniku

Pan Jiří Krýsl zahájil svou činnost v oblasti zdvihacích zařízení pod obchodním jménem Jiří Krýsl – JOKR již v roce 1991. Jelikož své aktivity zajišťoval prostřednictvím vlastních kapacit, zvolil jako formu podnikání – fyzická osoba podnikající na základě živnostenských listů.

 • Od 1. ledna 2010 je založena společnost JOKR-montáže s.r.o. Jednatelem byl Jiří Krýsl.
 • Od roku 2017 se stal jednatelem pan Vladimír Bláha.

Zakladatel společnosti JOKR - montáže s.r.o. pan Jiří Krýsl

1. července roku 2016 zemřel náš vážený majitel společnosti JOKR - montáže s.r.o. pan Jiří Krýsl. Jako svého nástupce si pan Krýsl vybral a vychoval pana Vladimíra Bláhu, který byl jeho nejbližším spolupracovníkem a nyní se stal novým jednatelem firmy.

Část firmy, která se zabývá výrobou, montáží a revizí jeřábů a zdvihacích zařízení pan Bláha již druhým rokem řídi. Je tedy zárukou, že Jokr s.r.o. bude nadále odvádět svou práci kvalitně jako doposud!

Zároveň si dovolujeme představit tři nové majitele, kteří byli rovněž jmenováni panem Krýslem:

 • 1/3 společnosti dědí Vladimír Bláha (vedení komplexní revizní činnosti zdvihacích zařízení),
 • 1/3 společnosti dědí Kateřina Šlaufová (vedení účetnictví a personálních věcí),
 • 1/3 společnosti dědí Ružena Urbanovská  

Budeme se ze všech sil snažit vést firmu tak, aby na nás byl pan Krýsl pyšný.

 

Hlavní činností podnikatelského subjektu jsou komplexní dodávky, služby a distribuce v oboru zdvihacích zařízení a související revizní a školicí činnost. Dále vypracovává projektovou a přípravnou dokumentaci zdvihacích zařízení a výrobu zdvihacích zařízení včetně komplexní dokumentace. Od nezbytných podkladů (geodetického zaměření, elektrorevize atd.) a specializovaných profesí zajišťuje dokumentaci formou externích dodávek.

Postupný nárůst objemu zakázkové náplně si vyžádal také navýšení počtu odborných pracovníků z řad technických, zámečnických, svářečských a dalších profesí. V současné době kancelář disponuje stálými revizními techniky v oboru zdvihacích zařízení se středoškolským vzděláním a praxí v daném oboru, kteří provádějí revize jeřábů a zdivhacích zařízení a techniky, prohlídky ocelových konstrukcí, revizní zkoušky, aj. zkoušky u zdvihadel všech druhů. Podle potřeb bývá stav techniků externě doplňován.

Kancelář je vybavena výpočetní technikou a programem umožňující sestavení plánu revizní činnosti pro zákazníky.

Z důvodu udržení kvality finálních výrobků, služeb i procesů byla v roce 1998 zahájena výstavba systému řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9002:1994, Výstavba celého systému řízení jakosti byla zakončena úspěšnou certifikací v prosinci roku 2000 a jako důkaz úspěšné implementace systému řízení jakosti byl podnikatelskému subjektu Jiří Krýsl – JOKR vydán v Rotterdamu dne 5. 12. 2000 certifikát kvality. V roce 2003 byl systém jakosti certifikován firmou BVQI Czech republic s.r.o. dle požadavků normy ISO 9001:2000 a dne 8. 1. 2004 byl vystaven certifikát s anglickou akreditací.

Certifikace je každoročně obnovována firmou T-Cert.

 

Činnosti, kterých se týká certifikace:

 

Systém managementu jakosti

Systém managementu jakosti podniku je založen na popisu a řízení jednotlivých identifikovaných procesů s přidělením odpovědností a pravomocí spojených s jejich vykonáváním, monitorováním a analýzou.

Uspořádání procesů bylo rozděleno do dvou skupin takto:

Hlavní procesy (související s hlavním předmětem podnikání):

Činnost související s řízením podniku:

 • Procesy týkající se zákazníka
 • Plánování a zabezpečení systému managementu jakosti (Řízení dokumentace, řízení záznamů, interní audity, měření spokojenosti zákazníka, analýza informací, zlepšování)
 • Řízení lidských zdrojů
 • Zabezpečení infrastruktury (údržba objektů, zajištění softwaru pro výše uvedené procesy, zajištění vhodného pracovního prostředí)
 • Řízení neshodných produktů
 • Majetek zákazníka
 • Řízení opatření k nápravě a preventivních opatření
 • Nakupování

Podnik využívá k hlavním procesům externí zdroje. Do externích zdrojů jsou zařazeni podnikatelé a pracovníci na základě dohody o provedení práce. Tito externí pracovníci jsou proškoleni a seznámeni s interními předpisy podniku, s příručkou jakosti a dalšími právními předpisy nutnými pro řádný chod podniku. Na základě tohoto proškolení jsou externí pracovníci povinni se řídit těmito interními předpisy. Externí pracovníci jsou zařazeni do seznamu dodavatelů a jsou pravidelně hodnoceni. Zajištění kontroly externě zadaných procesů je odpovědný ředitel.

Složitost procesů a vzájemné působení je znázorněno graficky v příloze č. 1 této Příručky jakosti a je také popisováno v jednotlivých kapitolách interního vydání Příručky jakosti.
Kritéria a metody potřebné k zajištění toho, že jak vykonávání, tak řízení těchto procesů je efektivní, jsou určena a jsou pravidelně vyhodnocována v rámci přezkoumání systému managementu jakosti vedením. Procesy jsou monitorovány, analyzovány a řízeny tak, aby bylo možno definovat příležitost ke zlepšování a zavádět případně projekty zlepšování či opatření ke zlepšování systému managementu jakosti.

Dostupnost prostředků (zdrojů) a informací potřebných k podpoře provádění a monitorování těchto procesů je zajištěna volbou záznamů, správnou vnitřní komunikací.

Budeme se těšit na Vaše dotazy, nápady a připomínky...

Odesláním požadavku souhlasíte se zpracováním osobních údajů.